Language of document :

Appel iværksat den 6. maj 2020 af Dekoback GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Afdeling) den 5. marts 2020 i sag T-80/19 – Dekoback GmbH mod EUIPO

(Sag C-193/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Dekoback GmbH (ved Rechtsanwalt V. von Moers)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Domstolens vicepræsident har ved kendelse af 9. juli 2020 afvist appellen og tilpligtet Dekoback GmbH at bære sine egne omkostninger.

____________