Language of document :

Dekoback GmbH 6. mail 2020. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kümnes koda) 5. märtsi 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-80/19: Dekoback GmbH versus EUIPO

(kohtuasi C-193/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Dekoback GmbH (esindaja: advokaat V. von Moersk)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (asepresident) otsustas 9. juuli 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja jätta Dekoback GmbH kohtukulud tema enda kanda.

____________