Language of document :

Valitus, jonka Dekoback GmbH on tehnyt 6.5.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-80/19, Dekoback v. EUIPO, 5.3.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-193/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Dekoback GmbH (edustaja: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (varapresidentti) päätti 9.7.2020 antamallaan määräyksellä, että valitus jätetään tutkimatta ja Dekoback GmbH velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________