Language of document :

Žalba koju je 6. svibnja 2020. podnio Dekoback GmbH protiv presude Općeg suda (deseto vijeće) od 5. ožujka 2020. u predmetu T-80/19, Dekoback GmbH protiv EUIPO-a

(predmet C-193/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Dekoback GmbH (zastupnik: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Rješenjem od 9. srpnja 2020. Sud (potpredsjednik) odlučio je da žalbu treba odbaciti kao nedopuštenu te je naložio društvu Dekoback GmbH da snosi svoje troškove.

____________