Language of document :

Appell ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2020 minn Dekoback GmbH mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) fil-5 ta’ Marzu 2020 fil-Kawża T-80/19 – Dekoback GmbH vs EUIPO

(Kawża C-193/20 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Dekoback GmbH (rappreżentant: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

B’digriet tad-9 ta’ Lulju 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (il-Viċi President) ddeċidiet li l-appell għandu jiġi miċħud bħala inammissibbli u kkundannat lil Dekoback GmbH għall-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________