Language of document :

Odvolanie podané 6. mája 2020: Dekoback GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (desiata komora) z 5. marca 2020 vo veci T-80/19, Dekoback GmbH/EUIPO

(vec C-193/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Dekoback GmbH (v zastúpení: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 9. júla 2020 Súdny dvor (podpredsedníčka) rozhodol, že odvolanie treba zamietnuť ako neprípustné, a uložil spoločnosti Dekoback GmbH povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________