Language of document :

Överklagande ingett den 6 maj 2020 av Dekoback GmbH av den dom som tribunalen (tionde avdelningen) meddelade den 5 mars 2020 i mål T-80/19, Dekoback GmbH mot EUIPO

(Mål C-193/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Dekoback GmbH (ombud: V. von Moers, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom beslut av den 9 juli 2020 beslutade domstolen (vice ordföranden) att överklagandet ska avvisas och förpliktade Dekoback GmbH att bära sina rättegångskostnader.

____________