Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 29.6.2020 – GC ja WG v. Société Air France SA

(asia C-286/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantajat: GC ja WG

Vastaaja: Société Air France SA

Unionin tuomioistuimen presidentin 15.7.2020 antamalla määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________