Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. lipnja 2020. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – GC, WG protiv Société Air France SA

(predmet C-286/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: GC, WG

Tuženik: Société Air France SA

Ovaj je predmet rješenjem predsjednika Suda od 15. srpnja 2020. brisan iz upisnika Suda.

____________