Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. jūnijā iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – GC un WG/Société Air France SA

(Lieta C-286/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāji: GC un WG

Atbildētāja: Société Air France SA

Ar Tiesas priekšsēdētāja 2020. gada 15. jūlija lēmumu šī lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________