Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 29 juni 2020 – GC, WG / Société Air France SA

(Zaak C-286/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: GC, WG

Verwerende partij: Société Air France SA

Deze zaak is bij beschikking van de president van het Hof van Justitie van 15 juli 2020 in het register van het Hof doorgehaald.

____________