Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 29. júna 2020 – GC, WG/Société Air France SA

(vec C-286/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: GC, WG

Žalovaná: Société Air France SA

Táto vec bola uznesením predsedu Súdneho dvora z 15. júla 2020 vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________