Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 29. junija 2020 - GC, WG/Société Air France SA

(Zadeva C-286/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: GC, WG

Tožena stranka: Société Air France SA

Ta zadeva je bila s sklepom predsednika Sodišča z dne 15. julija 2020 izbrisana iz sodnega registra Sodišča.

____________