Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) av den 29 juni 2020 ‒ GC och WG mot Société Air France SA

(Mål C-286/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Sökande: GC och WG

Svarande: Société Air France SA

Målet avskrevs genom domstolens ordförandes beslut av den 15 juli 2020.

____________