Language of document :

Recurs introdus la 22 iulie 2020 de Volotea, SA împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 13 mai 2020 în cauza T-607/17, Volotea/Comisia

(Cauza C-331/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Volotea, SA (reprezentanți: M. Carpagnano, avvocato, M. Nordmann, Rechtsanwalt)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea punctelor 1 și 2 din dispozitivul hotărârii atacate;

anularea în parte a articolului 1 alineatele (2)-(4) din Decizia Comisiei1 din 29 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA.33983 pus în aplicare de Italia sub forma unei compensații pentru aeroporturile din Sardinia privind obligațiile de serviciu public, în măsura în care o privește pe recurentă, precum și recuperarea ajutorului prevăzut de această decizie.

Cu titlu subsidiar:

anularea punctelor 1 și 2 din dispozitivul hotărârii atacate;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului.

În plus, recurenta solicită Curții obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a aplicat în mod greșit noțiunea de ajutor de stat, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE. Mai precis, Tribunalul a aplicat în mod greșit noțiunea de avantaj economic, și-a depășit competența înlocuind motivarea Comisiei Europene și a apreciat greșit criteriile selectivității, resurselor de stat și denaturării concurenței.

Tribunalul a săvârșit o eroare în motivarea ajutorului de stat în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE și al Orientărilor comunitare privind finanțarea aeroporturilor și ajutorul la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale.

Tribunalul nu a luat în considerare principiul încrederii legitime în dispunerea recuperării ajutorului, a stabilit în mod greșit existența unei încălcări a articolului 296 alineatul (2) TFUE ca urmare a lipsei unei motivări adecvate a Comisiei Europene și a încălcat dreptul recurentei la o cale de atac efectivă.

____________

1 Decizia (EU) 2017/1861 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – Italia – Compensație pentru aeroporturile din Sardinia privind obligațiile de serviciu public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1).