Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. lipnja 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) - WD protiv job-medium GmbH in Liquidation

(predmet C-233/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i podnositelj revizije: WD

Tuženik i druga stranka u revizijskom postupku: job-medium GmbH in Liquidation

Prethodna pitanja

Je li nacionalna odredba prema kojoj ne postoji novčana naknada za neiskorišteni godišnji odmor za tekuću (posljednju) godinu rada ako radnik bez opravdanog razloga izvanredno otkaže ugovor o radu („izvanredni otkaz”) u skladu s člankom 31. stavkom 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (2010/C 83/02) i člankom 7. Direktive o radnom vremenu 2003/88/EZ1 ?

U slučaju niječnog odgovora na to pitanje:

2.1.        Treba li u tom slučaju dodatno ispitati je li korištenje godišnjeg odmora za tog radnika bilo nemoguće?

2.2.    Prema kojim se kriterijima to treba ispitati?

____________

1     Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)