Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. június 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WD kontra job-medium GmbH in Liquidation

(C-233/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: WD

Alperes: job-medium GmbH in Liquidation

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével és a 2003/88/EK munkaidő-irányelv1 7. cikkével az olyan nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkavállaló nem jogosult a ki nem vett fizetett éves szabadság pénzbeli megváltására a folyó (utolsó) munkaév tekintetében, ha munkaviszonyát a szerződésének lejártát megelőzően súlyos ok nélkül, egyoldalúan szünteti meg („távozás”)?

2)    E kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

2.1)    Azt is meg kell-e vizsgálni, hogy a munkavállaló képtelen volt-e felhasználni a szabadságot?

2.2)    Milyen kritériumok alapján kell elvégezni ezt a vizsgálatot?

____________

1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. kötet, 4. fejezet, 381. o.; helyesbítés: HL 2020. L 92., 22. o.).