Language of document :

A tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgium) által 2020. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CO, ME, GC és 42 további személy kontra MJ, Európai Bizottság, Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió Tanácsa, EULEX KOSOVO

(C-283/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Az alapeljárás felei

Felperesek: CO, ME, GC és 42 további személy

Alperesek: MJ, Európai Bizottság, Európai Külügyi Szolgálat, az Európai Unió Tanácsa, EULEX KOSOVO

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló, 2008. február 4-i 2008/124/KKBP tanácsi együttes fellépés1 2014. június 12-i 2014/349/KKBP tanácsi határozattal2 történt módosítását megelőző szövege – adott esetben minden más, esetlegesen releváns rendelkezéssel összefüggésben értelmezett – 8. cikkének (3) bekezdését és 10. cikkének (3) bekezdését, hogy az a misszióvezetőt saját nevében és saját javára az EULEX KOSOVO misszió szolgálatában a 2014. június 12-ét megelőző időszakban foglalkoztatott nemzetközi polgári személyzet munkáltatójakénti minőséggel ruházza fel, vagy pedig – figyelemmel különösen a 2008/124/KKBP együttes fellépés 2014. június 12-i módosítását megelőző szövege 8. cikkének (5) bekezdésére és 9. cikkének (3) bekezdésére – úgy, hogy azok munkáltatói minőséggel az Európai Uniót és/vagy az Európai Unió valamely intézményét ruházzák fel, például az Európai Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot, az Európai Unió Tanácsát vagy bármely más intézményt, amelynek javára a misszióvezető eddig az időpontig megbízás, hatáskör-átruházás vagy adott esetben meghatározandó bármely más képviseleti forma alapján eljárt?

____________

1     HL 2008. L 42., 92. o.

2     Az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról szóló 2014/349/KKBP határozat (HL 2014. L 174., 42. o.).