Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgia) la 25 iunie 2020 – CO, ME, GC, și alți 42/MJ, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliul Uniunii Europene, Eulex Kosovo

(Cauza C-283/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Părțile din procedura principală

Reclamanți: CO, ME, GC, și alți 42

Pârâți: MJ, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliul Uniunii Europene, Eulex Kosovo

Întrebarea preliminară

Articolele 8.3 și 10.3 din Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO1 , înaintea modificării sale prin Decizia 2014/349/PESC a Consiliului din 12 iunie 20142 , coroborate, dacă este cazul, cu orice alte dispoziții eventual relevante, trebuie interpretate în sensul că conferă șefului misiunii, în nume propriu și pe seama sa, calitatea de angajator al personalului civil internațional angajat în serviciul misiunii EULEX KOSOVO în perioada anterioară datei de 12 iunie 2014, sau, ținând seama în special de articolele 8.5 și 9.3 din Acțiunea comună 2008/124/PESC înaintea modificării sale intervenite la 12 iunie 2014, în sensul că conferă calitatea de angajator Uniunii Europene și/sau unei instituții a Uniunii Europene, precum Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliul Uniunii Europene sau orice altă eventuală instituție, pe seama căruia/căreia șeful misiunii ar fi acționat până la această dată în temeiul unui mandat, al unei delegări de competență sau al oricărei alte forme de reprezentare care trebuie stabilită după caz?

____________

1     JO 2008, L 42, p. 92.

2     Decizia de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2014, L 174, p. 42).