Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgija) 25. junija 2020 – CO, ME, GC, in 42 drugih/MJ, Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, Svet Evropske unije, Eulex Kosovo

(Zadeva C-283/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke : CO, ME, GC, in 42 drugih

Tožene stranke : MJ, Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, Svet Evropske unije, Eulex Kosovo

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 8.3 in 10.3 Skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji Evropske unije na Kosovem (EULEX KOSOVO)1 pred njegovo spremembo s Sklepom Sveta 2014/349/SZVP z dne 12. junija 20142 , po potrebi v povezavi z vsemi drugimi morebiti upoštevnimi določbami, razlagati tako, da je z njima vodji misije v njegovem lastnem imenu in za njegov lastni račun podeljen status delodajalca mednarodnega civilnega osebja, zaposlenega v službi misije EULEX KOSOVO v obdobju pred 12. junijem 2014, ali, ob upoštevanju zlasti členov 8.5 in 9.3 Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP pred njegovo spremembo z dne 12. junija 2014, tako, da je z njima status delodajalca podeljen Evropski uniji in/ali instituciji Evropske unije, kot so Evropska komisija, Evropska služba za zunanje delovanje, Svet Evropske unije ali katera koli druga morebitna institucija, za račun katere bi vodja misije deloval na ta datum na podlagi pooblastila, prenosa pooblastil ali katere koli druge oblike zastopanja, ki jo je treba po potrebi določiti?

____________

1     UL 2008, L 42, str. 92.

2     Sklep o spremembi Skupnega ukrepa 2008/124/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovem, EULEX KOSOVO (UL 2014, L 174, str. 42).