Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Paris (Francie) dne 30. června 2020 – IB v. FA

(Věc C-289/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Paris

Účastníci původního řízení

Odvolatel: IB

Odpůrkyně: FA

Předběžná otázka

Pokud, tak jako v projednávané věci, ze skutkových okolností vyplývá, že jeden z manželů dělí svůj život mezi dva členské státy, lze mít ve smyslu článku 3 nařízení č. 2201/20031 a pro účely jeho použití za to, že má obvyklé bydliště ve dvou členských státech, takže jsou-li podmínky uvedené v tomto článku splněny ve dvou členských státech, jsou k rozhodnutí o rozvodu rovnocenně příslušné soudy obou těchto států?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. 2003, L 338, s. 1).