Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour d'appel de Paris (Franța) la 30 iunie 2020 – IB/FA

(Cauza C-289/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Paris

Părțile din procedura principală

Reclamant: IB

Pârâtă: FA

Întrebare preliminară

În cazul în care, precum în speță, rezultă din circumstanțele de fapt că unul dintre soți își împarte viața între două state membre, se poate considera, în sensul articolului 3 din Regulamentul nr. 2201/20031 și în scopul aplicării sale, că acesta are reședința sa obișnuită în două state membre, astfel încât, în cazul în care condițiile enumerate la acest articol sunt îndeplinite în două state membre, instanțele din aceste două state membre sunt în mod egal competente pentru a se pronunța asupra divorțului?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6 p. 183).