Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Satversmes tiesa (Läti) 30. juunil 2020. aastal – AS Latvijas Gāze versus Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(kohtuasi C-290/20)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Satversmes tiesa

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: AS Latvijas Gāze

Teised menetlusosalised: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2009/73/EÜ1 artiklit 23 ja artikli 32 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid peavad võtma vastu õigusnormid, mille kohaselt ühelt poolt võivad kõik lõpptarbijad valida, millist liiki võrguga – ülekande- või jaotusvõrk – liituda, ja teiselt poolt on võrguhaldur kohustatud võimaldama neil asjaomase võrguga liituda?

Kas direktiivi 2009/73/EÜ artiklit 23 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigid on kohustatud võtma vastu õigusnormid, mille kohaselt on maagaasiedastusvõrguga lubatud liituda ainult lõpptarbijatel, kes ei ole kodutarbijad (st üksnes tööstustarbijatel)?

Kas direktiivi 2009/73/EÜ artiklit 23, eelkõige mõistet „uus tööstustarbija“ tuleb tõlgendada nii, et see artikkel paneb liikmesriikidele kohustuse kehtestada õigusnormid, mille kohaselt on lubatud maagaasiedastusvõrguga liituda ainult sellistel lõpptarbijatel, kes ei ole kodutarbijad (st ainult tööstustarbijatel), keda ei ole varem olnud jaotusvõrku ühendatud?

Kas direktiivi 2009/73/EÜ artikli 2 punkti 3 ja artiklit 23 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt hõlmab maagaasi ülekandmine maagaasi ülekandmist otse lõpptarbija maagaasitarnevõrku?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (ELT 2009, L 211, lk 94).