Language of document :

2020 m. birželio 30 d. Satversmes tiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS Latvijas Gāze / Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Byla C-290/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Satversmes tiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: AS Latvijas Gāze

Kitos proceso šalys: Latvijas Republikas Saeima (Latvijos parlamentas), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Viešųjų paslaugų reguliavimo komisija)

Prejudiciniai klausimai

1)     Ar Direktyvos 2009/73/EB1 23 straipsnį ir 32 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybės narės turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos, pirma, kiekvienas galutinis klientas gali pasirinkti, prie kokio tipo tinklo – perdavimo ar skirstymo – prisijungs ir, antra, tinklo operatorius privalo jam leisti prisijungti prie atitinkamo tinklo?

2)     Ar Direktyvos 2009/73/EB 23 straipsnį reikia aiškinti taip, kad valstybės narės turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos prie gamtinių dujų perdavimo tinklo galima prisijungti tik galutiniam ne namų ūkio klientui (t. y. tik pramonės klientui)?

3)     Ar Direktyvos 2009/73/EB 23 straipsnis, visų pirma sąvoka „naujas pramonės vartotojas [klientas]“, turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos prie gamtinių dujų perdavimo tinklo galima prisijungti tik galutiniam ne namų ūkio klientui (t. y. tik pramonės klientui), kuris anksčiau nebuvo prijungtas prie skirstymo tinklo?

4)     Ar Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 3 punktą ir 23 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos gamtinių dujų perdavimas apima gamtinių dujų perdavimą tiesiogiai į galutinio kliento gamtinių dujų tiekimo tinklą?

____________

1 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009, p. 94).