Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Satversmes tiesa (Letonia) la 30 iunie 2020 – AS Latvijas Gāze/Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

(Cauza C-290/20)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Satversmes tiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: AS „Latvijas Gāze”

Pârâte: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Întrebările preliminare

Articolul 23 și articolul 32 alineatul (1) din Directiva 2009/73/CE1 trebuie interpretate în sensul că statele membre au obligația să adopte o reglementare juridică potrivit căreia, pe de o parte, orice client final poate alege tipul de rețea (de transport sau de distribuție) la care se va conecta și, pe de altă parte, operatorul de rețea are obligația de a-i permite acestuia să se conecteze la rețeaua respectivă?

Articolul 23 din Directiva 2009/73/CE trebuie interpretat în sensul că statele membre au obligația de a adopta o reglementare juridică în temeiul căreia să se permită conectarea la rețeaua de transport al gazelor naturale doar clienților finali, noncasnici (cu alte cuvinte, doar clienților industriali)?

Articolul 23 din Directiva 2009/73/CE, în special noțiunea de „client industrial nou”, trebuie interpretat în sensul că acest articol stabilește obligația statelor membre de a adopta o reglementare juridică în temeiul căreia să se permită conectarea la rețeaua de transport al gazelor naturale doar clienților finali, noncasnici (cu alte cuvinte, doar clienților industriali) care nu au fost conectați anterior la rețeaua de distribuție?

Articolul 2 punctul 3 și articolul 23 din Directiva 2009/73/CE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări juridice a unui stat membru potrivit căreia transportul gazelor naturale include transportul gazelor naturale direct către rețeaua de distribuție a gazelor naturale a clientului final?

____________

1     Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).