Language of document :

2020 m. birželio 5 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federatie Nederlandse Vakbeweging / Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

(Byla C-237/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Kitos kasacinio proceso šalys: Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2001/231 5 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad sąlyga, pagal kurią turi būti taikomos „bankroto arba kitos panašios nemokumo procedūros, kurios buvo pradėtos ketinant likviduoti perdavėjo turtą“, yra įvykdyta, kai:

i)    perdavėjo bankrotas yra neišvengiamas, taigi jis yra faktiškai nemokus,

ii)    bankroto procedūros tikslas pagal Nyderlandų teisę yra likviduojant skolininko turtą gauti kuo didesnes pajamas kreditorių visetui ir

iii)    įmonės (ar jos dalies) perdavimas parengiamas pagal vadinamąją pre-pack procedūrą prieš paskelbiant bankrotą, o įvykdomas tik paskelbus bankrotą, kai

iv)    teismo patvirtintas paskirtasis bankroto administratorius prieš paskelbiant bankrotą turi vadovautis kreditorių viseto interesais ir visuomenės interesais, pavyzdžiui, interesu išlaikyti darbo vietas, o tai turi prižiūrėti taip pat teismo patvirtintas paskirtasis bankroto teisėjas,

v)    pre-pack tikslas yra per paskesnę bankroto procedūrą sudaryti sąlygas tokiam likvidavimui, kai parduodama perdavėjo turtui priklausanti veiklą tęsianti įmonė (ar jos dalis), taip gaunamos kuo didesnės pajamos kreditorių visetui ir išlaikoma kuo daugiau darbo vietų, ir

vi)    procedūra organizuojama užtikrinant, kad šis tikslas faktiškai turėtų lemiamą reikšmę?

2.    Ar Direktyvos 2001/23 5 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad sąlyga, pagal kurią turi būti taikomos „bankroto arba kitos panašios nemokumo procedūros, <...> kurias prižiūri kompetentinga valstybinės valdžios institucija“, yra įvykdyta, kai įmonės (ar jos dalies) perdavimas parengiamas pagal pre-pack procedūrą prieš paskelbiant bankrotą, o įvykdomas paskelbus bankrotą, ir

i)    procedūros laikymąsi prieš paskelbiant bankrotą prižiūri paskirtasis bankroto administratorius ir paskirtasis bankroto teisėjas, kurie yra patvirtinti teismo, tačiau neturi teisinių įgaliojimų,

ii)    paskirtasis bankroto administratorius pagal Nyderlandų teisę prieš paskelbiant bankrotą turi vadovautis kreditorių viseto interesais ir kitais visuomenės interesais, pavyzdžiui, interesu išlaikyti darbo vietas, o tai turi prižiūrėti paskirtasis bankroto teisėjas,

iii)    paskirtojo bankroto administratoriaus ir paskirtojo bankroto teisėjo užduotys nesiskiria nuo bet kurio bankroto administratoriaus ir bet kurio bankroto teisėjo užduočių;

iv)    sutartis, pagal kurią įmonė perduodama ir kuri parengta per pre-pack procedūrą, sudaroma ir vykdoma tik paskelbus bankrotą;

v)    teismas, paskelbiant bankrotą, gali manyti esant būtina bankroto administratoriumi arba bankroto teisėju patvirtinti kitą asmenį nei paskirtasis bankroto administratorius arba paskirtasis bankroto teisėjas ir

vi)    bankroto administratoriui ir bankroto teisėjui taikomi tokie patys objektyvumo ir nepriklausomumo kriterijai, kaip ir bankroto administratoriui ir bankroto teisėjui tuo atveju, kai prieš bankroto procedūrą nebuvo vykdoma pre-pack procedūra, ir jie, neatsižvelgiant į jų dalyvavimo mastą prieš paskelbiant bankrotą, pagal savo teisinius įgaliojimus privalo patikrinti, ar prieš paskelbiant bankrotą parengtas įmonės (ar jos dalies) perdavimas atitinka kreditorių viseto interesus, ir, jei į šį klausimą atsako neigiamai, nuspręsti, kad perdavimas neįvyks, turint omenyje, kad jie ir toliau turi teisę dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, nesuderinamumo su kitais visuomenės interesais, kaip antai užimtumo svarba, nuspręsti, kad prieš paskelbiant bankrotą parengtas įmonės (ar jos dalies) perdavimas neįvyks?

____________

1     2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, suderinimo (OL L 82, 2001, p. 16, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 98).