Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā apgabaltiesa (Letonia) la 9 iulie 2020 – SIA „Visma Enterprise”/Konkurences padome

(Cauza C-306/20)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Administratīvā apgabaltiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SIA „Visma Enterprise”

Pârât: Konkurences padome

Întrebările preliminare

În conformitate cu o interpretare corectă a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, acordul dintre un producător și mai mulți distribuitori, în discuție în prezenta cauză (în temeiul căruia, pentru o perioadă de șase luni de la înregistrarea unei tranzacții potențiale, distribuitorul care a înregistrat primul tranzacția potențială beneficiază de prioritate la finalizarea procesului de vânzare cu utilizatorul final în cauză, cu excepția cazului în care utilizatorul își exprimă opoziția), poate fi considerat un acord între întreprinderi care are ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în sensul articolului 101 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene?

Acordul dintre un producător și mai mulți distribuitori, în discuție în prezenta cauză, interpretat în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, prezintă indicii care permit să se aprecieze dacă un asemenea acord este sau nu este exceptat de la interdicția generală privind înțelegerile?

Acordul dintre un producător și mai mulți distribuitori, în discuție în prezenta cauză, interpretat în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, poate fi considerat o excepție? Excepția care permite încheierea de acorduri verticale ce prevăd o restrângere a vânzărilor active pe teritoriul exclusiv sau către grupul de clienți pe care furnizorul le-a rezervat în exclusivitate pentru el însuși sau le-a alocat în exclusivitate unui alt cumpărător, atunci când această interdicție nu limitează vânzările clienților cumpărătorului și atunci când cota de piață a furnizorului (reclamanta) nu depășește 30 %, se aplică numai sistemelor de distribuție exclusivă?

Acordul dintre un producător și mai mulți distribuitori, în discuție în prezenta cauză, interpretat în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, poate constitui un acord interzis numai pe baza comportamentului ilicit al unui singur operator economic? În împrejurările din speță, interpretate în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, pot fi identificate elemente de probă privind faptul că un singur operator economic a participat la un acord interzis?

În împrejurările din prezenta cauză, interpretate în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, pot fi identificate elemente de probă ale unei reduceri (denaturări) a concurenței în cadrul sistemului de distribuție sau ale unui avantaj în beneficiul reclamantei ori ale unui efect negativ asupra concurenței?

În împrejurările din prezenta cauză, interpretate în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul în care cota de piață a rețelei de distribuție nu depășește 30 % (reclamanta este producător, iar cota sa de piață include și volumul vânzărilor realizate de distribuitorii săi), pot fi identificate elemente de probă privind efectele negative asupra concurenței în cadrul sistemului de distribuție și/sau în afara acestuia, iar acordul menționat este supus interdicției privind înțelegerile?

În conformitate cu articolul 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 2 coroborat cu articolul 4 litera (b) din Regulamentul nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 20101 :

exceptarea se aplică unui sistem de distribuție prin care: i) distribuitorul (comerciantul) alege el însuși clientul potențial cu care va colabora, ii) furnizorul nu a stabilit în prealabil, pe baza unor criterii obiective, clar cunoscute și verificabile, un grup specific de clienți pentru care fiecare distribuitor își va presta serviciile, iii) la cererea distribuitorului (comerciantul), furnizorul constituie o rezervare de potențiali clienți pentru acest distribuitor, iv) ceilalți distribuitori nu cunosc sau nu au fost informați în prealabil cu privire la rezervarea potențialului client sau potrivit căruia v) singurul criteriu pentru rezervarea unui client potențial și pentru instituirea sistemului de distribuție exclusivă rezultat în favoarea unui distribuitor determinat este cererea acestui distribuitor, iar nu o decizie a furnizorului sau potrivit căruia vi) rezervarea rămâne în vigoare timp de șase luni de la înregistrarea tranzacției potențiale (după care distribuția încetează să mai fie exclusivă)?

se poate considera că vânzările pasive nu sunt restrânse în cazul în care acordul dintre furnizor și distribuitor include o dispoziție potrivit căreia cumpărătorul (utilizatorul final) poate să își exprime opoziția față de acea rezervare, însă acesta din urmă nu a fost informat cu privire la o asemenea dispoziție? Comportamentul cumpărătorului (utilizatorul final) poate să influențeze (să justifice) conținutul acordului dintre furnizor și distribuitor?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JO 2010, L 102, p. 1).