Language of document :

2020 m. birželio 3 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MT / Landespolizeidirektion Steiermark

(Byla C-231/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: MT

Atsakovė: Landespolizeidirektion Steiermark

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar baudžiamojoje byloje, vedamoje siekiant apginti monopolio taisykles, nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į laisvę teikti paslaugas, turi įvertinti taikytiną normą, kurioje reglamentuojama baudžiamoji sankcija, tuo atveju, kai jau yra anksčiau įvertinęs monopolio taisykles pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nustatytus reikalavimus ir pripažinęs, kad monopolio taisyklės yra pagrįstos?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai:

2.a)    Ar SESV 56 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmuo, kaip verslininkas, suteikia galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, jam privaloma skirti baudą už kiekvieną lošimo automatą, netaikant jokios skirtų baudų sumos absoliučios viršutinės ribos?

2.b)    Ar SESV 56 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmuo, kaip verslininkas, suteikia galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, jam privaloma skirti minimalią 3000,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną lošimo automatą?

2.c)    Ar SESV 56 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmuo, kaip verslininkas, suteikia galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, jam skiriama pakaitinė laisvės atėmimo bausmė už kiekvieną lošimo automatą, netaikant jokios skirtų pakaitinių laisvės atėmimo bausmių sumos absoliučios viršutinės ribos?

2.d)    Ar SESV 56 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmeniui, kuris kaip verslininkas sudarė galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, už tai skiriama sankcija, jam nustatoma padengtina baudžiamojo proceso išlaidų dalis, siekianti 10 % skirtų baudų?

3.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

3.a)    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Pagrindinių teisių chartija) 49 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmuo, kaip verslininkas, suteikia galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, jam privaloma skirti baudą už kiekvieną lošimo automatą, netaikant jokios skirtų baudų sumos absoliučios viršutinės ribos?

3.b)    Ar Pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmuo, kaip verslininkas, suteikia galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, jam privaloma skirti minimalią 3000,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną lošimo automatą?

3.c)    Ar Pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmuo, kaip verslininkas, suteikia galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, jam skiriama pakaitinė laisvės atėmimo bausmė už kiekvieną lošimo automatą, netaikant jokios skirtų pakaitinių laisvės atėmimo bausmių sumos absoliučios viršutinės ribos?

3.d)    Ar Pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės norma, kurioje numatyta, kad jeigu asmeniui, kuris kaip verslininkas sudarė galimybę lošti pagal Glücksspielgesetz draudžiamas loterijas, už tai skiriama sankcija, jam nustatoma padengtina baudžiamojo proceso išlaidų dalis, siekianti 10 % skirtų baudų?

____________