Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 3. junija 2020 – MT/Landespolizeidirektion Steiermark

(Zadeva C-231/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: MT

Nasprotna stranka v postopku z revizijo: Landespolizeidirektion Steiermark

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali mora nacionalno sodišče v kazenskem postopku, ki teče za zaščito monopolne ureditve, predpis o kazenskih sankcijah, ki ga mora uporabiti, preizkusiti glede na svobodo opravljanja storitev, če je pred tem že preizkusilo monopolno ureditev glede na smernice Sodišča Evropske unije in je pri tem preizkusu ugotovilo, da je monopolna ureditev utemeljena?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2. a) Ali je treba člen 56 PDEU razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki za ponujanje kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa obvezno naložitev globe na igralni avtomat brez absolutne zgornje omejitve za skupni znesek naloženih glob?

2. b) Ali je treba člen 56 PDEU razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki za ponujanje kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa obvezno naložitev najnižje globe v višini 3000 EUR na igralni avtomat?

2. c) Ali je treba člen 56 PDEU razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki za ponujanje kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa izrek nadomestne kazni odvzema prostosti na igralni avtomat brez absolutne zgornje omejitve za skupno izrečeno nadomestno kazen odvzema prostosti?

2. d) Ali je treba člen 56 PDEU razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki v primeru kaznovanja zaradi ponujanja kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa naložitev plačila prispevka za stroške kazenskega postopka v višini 10 % naloženih glob?

3. Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

3. a) Ali je treba člen 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki za ponujanje kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa obvezno naložitev globe na igralni avtomat brez absolutne zgornje omejitve za skupno vsoto naloženih glob?

3. b) Ali je treba člen 49(3) Listine razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki za ponujanje kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa obvezno naložitev najnižje globe v višini 3000 EUR na igralni avtomat?

3. c) Ali je treba člen 49(3) Listine razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki za ponujanje kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa izrek nadomestne kazni odvzema prostosti na igralni avtomat brez absolutne zgornje omejitve za skupno izrečeno nadomestno kazen odvzema prostosti?

3. d) Ali je treba člen 49(3) Listine razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki v primeru kazenskih sankcij zaradi ponujanja kot izvajalec loterij, ki so po zakonu o igrah na srečo prepovedane, določa naložitev plačila prispevka za stroške kazenskega postopka v višini 10 % naloženih glob?

____________