Language of document :

Жалба, подадена на 19 февруари 2020 г. от Currency One S.A. срещу решението, постановено от Общия съд на 19 декември 2019 г. по дело T-501/18, Currency One/EUIPO — Cinkciarz.pl

(Дело C-101/20 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Currency One S.A. (представител: P. Szmidt, adwokat)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Cinkciarz.pl sp. z o.o.

С определение от 28 май 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото.

____________