Language of document :

Currency One S.A. 19. veebruaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 19. detsembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-501/18: Currency One versus EUIPO - Cinkciarz.pl

(kohtuasi C-101/20 P)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Apellant: Currency One S.A. (esindaja: advokaat P. Szmidt)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Cinkciarz.pl sp. z o.o.

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 28. mai 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata.

____________