Language of document :

Žalba koju je 19. veljače 2020. podnio Currency One S.A. protiv presude Općeg suda od 19. prosinca 2019. u predmetu T-501/18, Currency One protiv EUIPO-a - Cinkciarz.pl

(predmet C-101/20 P)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Žalitelj: Currency One S.A. (zastupnik: P. Szmidt, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Cinkciarz.pl sp. z o.o.

Odlukom Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 28. svibnja 2020. žalba nije dopuštena.

____________