Language of document :

Appell ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2020 minn Currency One S.A. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fid-19 ta’ Diċembru 2019 fil-Kawża T-501/18, Currency One vs EUIPO - Cinkciarz.pl

(Kawża C-101/20 P)

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Appellanti: Currency One S.A. (rappreżentant: P. Szmidt, avukat)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Cinkciarz.pl sp. z o.o.

Permezz ta’ digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) tat-28 ta’ Mejju 2020, l-appell ma ġiex ammess.

____________