Language of document :

Överklagande ingett den 19 februari 2020 av Currency One S.A. av den dom som tribunalen meddelade den 19 december 2019 i mål T-501/18, Currency One mot EUIPO – Cinkciarz.pl

(Mål C-101/20 P)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Currency One S.A. (ombud: P. Szmidt, adwokat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Cinkciarz.pl sp. z o.o.

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 28 maj 2020 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

____________