Language of document :

Žalba koju je 12. svibnja 2020. podnio Claudio Necci protiv rješenja Općeg suda (četvrto vijeće) od 25. ožujka 2020. u predmetu T-129/19, Necci protiv Komisije

(predmet C-202/20 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Claudio Necci (zastupnici: S. Orlandi, T. Martin, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Europski parlament, Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje koje je 25. ožujka 2020. donio Opći sud Europske unije u predmetu Necci/Komisija, T-129/19;

vrati predmet Općem sudu Europske unije na ponovno odlučivanje;

o troškovima odluči naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj zahtijeva ukidanje rješenja donesenog 25. svibnja 2020. u predmetu T-129/19, kojim je Opći sud Europske unije njegovu tužbu odbacio kao nedopuštenu i naložio mu snošenje troškova.

U skladu s tim, žalitelj ističe tri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog temelji se na iskrivljavanju predmeta spora jer je Opći sud Europske unije smatrao da se odlukom od 18. srpnja 2011. nanosi šteta žalitelju.

Drugi žalbeni razlog temelji se na povredi njegova prava na djelotvornu sudsku zaštitu s obzirom na to da, ako je njegova tužba nedopuštena, žalitelj ne raspolaže nikakvim pravnim lijekom za osporavanje činjenice da više nema nikakvo socijalno osiguranje, unatoč tomu što je radio čitav svoj život.

Treći žalbeni razlog temelji se na povredi načela jednog mjerodavnog prava s obzirom na to da je Opći sud Europske unije presudio da gubitak socijalnog osiguranja u Italiji zbog prijenosa „proizlazi iz pravnih normi svojstvenih nacionalnom pravu o kojem je riječ i koje ne utječe na njegov položaj u odnosu na RCAM”.

____________