Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-129/19. sz., Necci kontra Bizottság ügyben 2020. március 25-én hozott végzése ellen Claudio Necci által 2020. május 12-én benyújtott fellebbezés

(C-202/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Claudio Necci (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke T-129/19. sz., Necci kontra Bizottság ügyben 2020. március 25-én hozott végzését;

utalja vissza az ügyet az Európai Unió Törvényszéke elé újbóli határozathozatal céljából;

a költségekről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a T-129/19. sz. ügyben 2020. március 25-én hozott végzés hatályon kívül helyezését kéri, amely végzésben az Európai Unió Törvényszéke mint elfogadhatatlant elutasította a megsemmisítés iránti keresetét, és a fellebbezőt kötelezte a költségek viselésére.

Kérelme alátámasztására a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap a jogvita tárgyának elferdítésén alapul, amennyiben az Európai Unió Törvényszéke azt állapította meg, hogy a 2011. július 18-i határozat sérelmet okozott a fellebbezőnek.

A második jogalap a hatékony bírói jogvédelemhez való jogának megsértésén alapul, mivel keresetének elfogadhatatlansága esetén a fellebbező semmilyen jogorvoslati lehetőséggel nem rendelkezik annak vitatására, hogy már semmilyen szociális biztosítással nem rendelkezik, annak ellenére, hogy egész életében dolgozott.

A harmadik jogalap az egységesen alkalmazandó jogszabályok elvének megsértésén alapul, mivel az Európai Unió Törvényszéke úgy ítélte meg, hogy az átvitelt követően az olaszországi szociális biztosítás elvesztése „a szóban forgó nemzeti jog sajátos jogi szabályaiból fakad, és ez semmilyen hatást nem gyakorol az RCAM-mel kapcsolatos helyzetére”.

____________