Language of document :

2020 m. gegužės 12 d. Claudio Necci pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. kovo 25 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-129/19 Necci / Komisija

(Byla C-202/20 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantas: Claudio Necci, atstovaujamas advokatų S. Orlandi, T. Martin

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. kovo 25 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo nutartį byloje Necci / Komisija (T-129/19),

grąžinti bylą nagrinėti Europos Sąjungos Bendrajam Teismui,

atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantas prašo panaikinti 2020 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą byloje T-129/19, kuria Europos Sąjungos Bendrasis Teismas atmetė jo ieškinį dėl panaikinimo kaip nepriimtiną ir nurodė padengti bylinėjimosi išlaidas.

Apeliantas remiasi trimis pagrindais:

Pirmasis pagrindas pateiktas dėl ginčo dalyko iškraipymo, nes Europos Sąjungos Bendrasis Teismas nusprendė, kad 2011 m. liepos 18 d. sprendimas priimtas apelianto nenaudai.

Antrasis pagrindas pateiktas dėl jo teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimo, nes atsižvelgiant į tai, kad jo ieškinys nepriimtinas, apeliantas neturi jokios teisių gynimo priemonės, leidžiančios ginčyti tai, kad jis visiškai neapdraustas socialiniu draudimu, nepaisant to, kad visą gyvenimą dirbo.

Trečiasis pagrindas pateiktas dėl vienos teisės sistemos taikymo principo pažeidimo, nes Europos Sąjungos Bendrasis Teismas nusprendė, kad visišką socialinio draudimo netekimą Italijoje po pervedimo „lemia atitinkamos nacionalinės teisės normos, neturinčios jokio poveikio, kiek tai susiję su situacija pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą (RCAM).

____________