Language of document :

Pritožba, ki jo je Claudio Necci 12. maja 2020 vložil zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 25. marca 2020 v zadevi T-129/19, Necci/Komisija

(Zadeva C-202/20 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Claudio Necci (zastopnika: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sklep, ki ga je Splošno sodišče Evropske unije 25. marca 2020 izdalo v zadevi Necci/Komisija, T-129/19 ;

zadevo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije;

pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik predlaga razveljavitev sklepa z dne 25. maja 2020, izdanega v zadevi T-129/19, s katerim je Splošno sodišče Evropske unije njegovo ničnostno tožbo zavrglo kot nedopustno in mu naložilo plačilo stroškov.

Pritožnik v zvezi s tem navaja tri pritožbene razloge:

Prvi pritožbeni razlog: izkrivljanje predmeta spora, ker je Splošno sodišče Evropske unije štelo, da je odločba z dne 18. julija 2011 posegala v pritožnikov položaj.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev pritožnikove pravice do učinkovitega sodnega varstva, ker če njegova tožba ni dopustna, pritožnik nima nobenega pravnega sredstva za izpodbijanje tega, da nima več nobenega socialnega zavarovanja, čeprav je delal vse življenje.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev načela enotne veljavne zakonodaje, ker je Splošno sodišče Evropske unije presodilo, da izguba vsakršnega socialnega zavarovanja v Italiji zaradi prenosa „izhaja iz pravnih pravil, ki so določena z zadevnim nacionalnim pravom, in ne vpliva na njegov položaj glede na SSZZ“.

____________