Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) - UE, HC protiv Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(predmet C-301/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelji revizije: UE, HC

Druga stranka u revizijskom postupku: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Uz sudjelovanje: nasljednici osobe VJ

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 70. stavak 3. Uredbe (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju1 tumačiti na način da preslika Potvrde koja je protivno toj odredbi bez navođenja datuma isteka izdana na neodređeno vrijeme

a.    vrijedi i valjana je bez vremenskog ograničenja, ili

b.    vrijedi samo u razdoblju od šest mjeseci od dana izdavanja ovjerene preslike, ili

c.    vrijedi samo u razdoblju od šest mjeseci od nekog drugog datuma, ili

d.    nije valjana i nije prikladna za korištenje u smislu članka 63. Uredbe br. 650/2012?

2.    Treba li članak 65. stavak 1. u vezi s člankom 69. stavkom 3. Uredbe br. 650/2012 tumačiti na način da učinci Potvrde nastupaju u korist svih osoba koje su u Potvrdi poimence navedene kao nasljednici, legatari, izvršitelji oporuke ili upravitelji ostavinom, tako da Potvrdu u skladu s člankom 63. Uredbe br. 650/2012 mogu koristiti i oni koji njezino izdavanje nisu sami zatražili?

3.    Treba li članak 69. u vezi s člankom 70. stavkom 3. Uredbe br. 650/2012 tumačiti na način da se mora priznati legitimacijski učinak ovjerene preslike potvrde o nasljeđivanju ako je ta potvrda još vrijedila prilikom prvog predočenja, ali je istekla prije donošenja zatražene odluke nadležnog tijela, ili se toj odredbi ne protivi nacionalno pravo ako ono zahtijeva valjanost Potvrde i u trenutku donošenja odluke?

____________

1 SL 2012., L 201, str. 107. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 296.)