Language of document :

2020 m. liepos 7 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Byla C-301/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: UE, HC

Kita kasacinio proceso šalis: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

dalyvaujant: VJ palikimui

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo1 70 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad, priešingai, nei nustatyta šioje normoje, be įrašytos galiojimo pabaigos datos neterminuotam laikotarpiui išduota pažymėjimo kopija:

a)    galioja neterminuotai, ar

b)    galioja ribotą šešių mėnesių laikotarpį skaičiuojant nuo patvirtintos kopijos išdavimo datos, ar

c)    galioja ribotą šešių mėnesių laikotarpį skaičiuojant nuo kitos datos, ar

d)    yra negaliojanti ir yra netinkama naudoti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 650/2012 63 straipsnį?

2.    Ar Reglamento (ES) Nr. 650/2012 65 straipsnio 1 dalis, siejama su 69 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinama taip, kad pažymėjimas sukelia pasekmes visų asmenų, kurie pažymėjime aiškiai nurodyti kaip įpėdinis, testamentinės išskirtinės gavėjas, testamento vykdytojas ar palikimo administratorius, naudai, todėl šį pažymėjimą gali naudoti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 650/2012 63 straipsnį, ir tie asmenys, kurie patys nebuvo pateikę dėl jo paraiškos?

3.    Ar Reglamento Nr. 650/2012 69 straipsnis, siejamas su 70 straipsnio 3 dalimi, turi būti aiškinamas taip, kad reikia pripažinti paveldėjimo pažymėjimo patvirtintos kopijos teisėtumą, jeigu pirmojo pateikimo momentu ji dar buvo galiojanti, bet jos galiojimas pasibaigė prieš institucijai priimant prašomą sprendimą, ar šiai nuostatai neprieštarauja nacionalinės teisės norma, reikalaujanti, kad pažymėjimas būtų galiojantis ir sprendimo priėmimo momentu?

____________

1 OL L 201, 2012, p. 107.