Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 7 iulie 2020 – UE, HC/Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

(Cauza C-301/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurenți: UE, HC

Intimată în recurs: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Cu participarea: Verlassenschaft des VJ

Întrebările preliminare

Articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor1 trebuie să fie interpretat în sensul că o copie a certificatului eliberată cu încălcarea acestei dispoziții, pe durată nedeterminată, fără menționarea unei date de expirare

este valabilă și produce efecte pe durată nedeterminată sau

este valabilă doar pentru o perioadă de șase luni de la data eliberării copiei certificate sau

este valabilă doar pentru o perioadă de șase luni de la o altă dată sau

nu este valabilă și nu este adecvată pentru a fi utilizată în sensul articolului 63 din acest regulament?

Articolul 65 alineatul (1) coroborat cu articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul nr. 650/2012 trebuie să fie interpretat în sensul că efectele certificatului se produc în favoarea tuturor persoanelor desemnate nominal în certificat ca având calitatea de moștenitor, de legatar, de executor testamentar sau de administrator al patrimoniului succesoral, astfel încât vor putea utiliza certificatul, în conformitate cu articolul 63 din regulamentul menționat, și persoanele care nu au solicitat ele însele emiterea acestuia?

Articolul 69 coroborat cu articolul 70 alineatul (3) din Regulamentul nr. 650/2012 trebuie să fie interpretat în sensul că efectul de legitimare al copiei certificate a unui certificat de moștenitor trebuie recunoscut dacă aceasta era încă valabilă la data primei prezentări, dar a expirat înainte de adoptarea de către autoritate a deciziei solicitate sau această dispoziție nu se opune unei legislații naționale care impune ca certificatul să fie de asemenea valid la momentul adoptării deciziei?

____________

1 JO 2012, L 201, p. 107.