Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Nürnberg (Německo) dne 21. července 2020 – DQ v. Ryanair DAC

(Věc C-323/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgerichts Nürnberg

Účastníci původního řízení

Žalobce: DQ

Žalovaná: Ryanair Designated Activity Company

Předběžné otázky

Představuje stávka vlastního personálu provozujícího leteckého dopravce zorganizovaná odbory „mimořádnou okolnost‘ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 ?

Je v tomto ohledu relevantní, zda se uvedená stávka uskuteční na základě požadavků zaměstnanců, které dosud nebyly sjednány na základě smlouvy mezi zaměstnanci a provozujícím leteckým dopravcem?

Je v tomto ohledu relevantní, zda konkrétní stávku způsobilo určité chování provozujícího leteckého dopravce během jednání s odbory?

Věc byla usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 7. srpna 2020 vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91.) (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).