Language of document :

Az Amtsgericht Nürnberg (Németország) által 2020. július 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DQ kontra Ryanair Designated Activity Company

(C-323/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Nürnberg

Az alapeljárás felei

Felperes: DQ

Alperes: Ryanair Designated Activity Company

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 261/2004/EK rendelet1 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „rendkívüli körülménynek” minősül-e az üzemeltető légi fuvarozó saját személyzetének szakszervezeti sztrájkja?

Van-e jelentősége annak, hogy az említett sztrájkot a személyzet olyan követelései alapján folytatják, amelyekről eddig a személyzet és az üzemeltető légifuvarozó között nem jött létre szerződéses megállapodás?

Van-e jelentősége annak, hogy a konkrét sztrájkot a szakszervezettel való tárgyalások közben az üzemeltető légifuvarozó által tanúsított bizonyos magatartás váltotta ki?

A Bíróság elnöke 2020. augusztus 7-i végzésével elrendelte az ügynek a Bíróság nyilvántartásából való törlését.

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)