Language of document :

2020 m. liepos 21 d. Amtsgericht Nürnberg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DQ / Ryanair DAC

(Byla C-323/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Nürnberg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: DQ

Atsakovė: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciniai klausimai

Ar skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų profesinės sąjungos organizuotas streikas yra „ypatinga aplinkybė“, kaip ji suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį?

Ar turi reikšmės tai, ar šis streikas organizuojamas remiantis darbuotojų reikalavimais, dėl kurių skrydį vykdančio oro vežėjo ir darbuotojų sudarytose sutartyse iki šiol nebuvo susitarta?

Ar turi reikšmės tai, ar konkretus streikas kilo dėl tam tikrų skrydį vykdančio oro vežėjo veiksmų per derybas su profesine sąjunga?

2020 m. rugpjūčio 7 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi byla išbraukta iš Teisingumo Teismo registro.

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).