Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Nürnberg (Nemčija) 21. julija 2020 – DQ/Ryanair DAC

(Zadeva C-323/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Nürnberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DQ

Tožena stranka: Ryanair Designated Activity Company

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali gre pri stavki lastnega osebja dejanskega letalskega prevoznika, ki jo organizira sindikat, za „izredne razmere“ v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

Ali je v zvezi s tem pomembno vprašanje, ali navedena stavka poteka zaradi zahtevkov osebja, ki jih osebje in dejanski letalski prevoznik do tedaj nista pogodbeno dogovorila?

Ali je pri tem pomembno, ali je bil konkretni vzrok stavke neko ravnanje dejanskega letalskega prevoznika med pogajanji s sindikati?

Predsednik Sodišča je s sklepom z dne 7. avgusta 2020 zadevo izbrisal iz vpisnika Sodišča.

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).