Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour d'appel de Paris (Francija) 9. julija 2020 – A – Ob udeležbi: Autorité des marchés financiers

(Zadeva C-302/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour d’appel de Paris

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: A

Ob udeležbi: Autorité des marchés financiers

Vprašanja za predhodno odločanje

(1)    Prvič,

(a)    ali je treba člen 1, točka 1, prvi pododstavek, Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga)1 v povezavi s členom 1(1) Direktive Komisije 2003/124/ES z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo in razkritjem notranjih informacij javnosti ter opredelitvijo tržne manipulacije2 razlagati tako, da informacija, da bo kmalu objavljen članek, ki povzema govorico na trgu v zvezi z izdajateljem finančnega instrumenta, lahko izpolnjuje zahtevo glede natančnosti, določeno v teh členih, da se opredeli kot notranja informacija?

(b)    ali okoliščina, da je v članku, katerega skorajšnja objava je zadevna informacija, kot govorica na trgu omenjena cena javne ponudbe za prevzem, vpliva na presojo natančnosti zadevne informacije?

(c)    ali so prepoznavnost novinarja, ki je avtor članka, ugled medijske hiše, ki ga je objavila, in dejansko pomemben (naknaden) učinek te objave na ceno vrednostnih papirjev, na katere se nanaša, pomembni za presojo natančnosti zadevne informacije?

(2)    Drugič, v primeru odgovora, [da] informacija, kakršna je zadevna, lahko izpolnjuje zahtevo glede natančnosti:

(a)    ali je treba člen 21 Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES3 razlagati tako, da je novinar informacijo, da bo kmalu objavljen njegov članek, ki povzema govorico na trgu, enemu od svojih običajnih virov razkril ‚za novinarske namene‘?

(b)    ali je odgovor na to vprašanje odvisen zlasti od tega, ali je novinar govorico na trgu izvedel od tega vira oziroma ali je bilo razkritje informacije, da bo članek kmalu objavljen, potrebno za to, da je od tega vira dobil pojasnila v zvezi z verjetnostjo govorice?

(3)    Tretjič, ali je treba člena 10 in 21 Uredbe (EU) št. 596/2014 razlagati tako, da je treba zakonitost ali protipravnost razkritja, tudi če novinar notranjo informacijo razkrije ‚za novinarske namene‘ v smislu člena 21, presojati glede na to, ali je bilo razkritje ‚del običajnega opravljanja […] [novinarskega] poklica‘ v smislu člena 10?

(4)    Četrtič, ali je treba člen 10 Uredbe (EU) št. 596/2014 razlagati tako, da mora biti razkritje notranje informacije, da je del običajnega opravljanja novinarskega poklica, nujno potrebno za opravljanje tega poklica in mora spoštovati načelo sorazmernosti?

____________

1     UL 2003, L 96, str. 16.

2     UL 2003, L 339, str. 70.

3     UL 2014, L 173, str. 1.