Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2020. uputio Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgija) – PR protiv Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(predmet C-335/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: PR

Tuženik: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Prethodna pitanja

„Predstavlja li odluka o izmjeni obveznog mjesta upisa podnositelja zahtjeva za azil u prihvatnom centru čija je glavna zadaća omogućavanje njegova transfera [orig. str. 18.] u državu članicu koja je nadležna za razmatranje njegova zahtjeva za zaštitu, koju je donijelo državno upravno tijelo, a koja se tumači kao pripremna mjera za stvaran transfer, iako je podnositelj zahtjeva pred nacionalnim sudom protiv te mjere udaljavanja podnio tužbu za poništenje i zahtjev za odgodu, već izvršenje te mjere udaljavanja u smislu Uredbe Dublin III1 ?

U slučaju potvrdnog odgovora, je li samo pravni lijek koji ima suspenzivni učinak, odnosno zahtjev za odgodu u slučaju iznimne hitnosti, koji je člankom 39/82. stavkom 4. Zakona od 15. prosinca 1980. o ulasku na državno područje, boravku, nastanjenju i udaljavanju stranaca predviđen u korist podnositelja zahtjeva za azil kojeg se poziva da svoj zahtjev za međunarodnu zaštitu podnese na razmatranje u drugoj državi članici i koji je povezan s neminovnim izvršenjem mjere udaljavanja ili vraćanja, djelotvoran pravni lijek u smislu članka 27. takozvane Uredbe Dublin III?”

____________

1 Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50.)