Language of document :

A Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgium) által 2020. július 24–én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PR kontra Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(C-335/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Az alapeljárás felei

Felperes: PR

Alperes: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A menedékkérő kötelező tartózkodási helyét megváltoztató, azt valamely befogadó központban előíró – az állami közigazgatási hatóság által hozott és a tényleges átadást előkészítő intézkedésként értelmezett – határozat, amelynek elsődleges célja a menedékkérőnek a menedékjog iránti kérelme megvizsgálásáért felelős államnak történő tényleges átadásának megkönnyítése, a »Dublin III« rendelet1 értelmében már a kiutasítási intézkedés végrehajtásának minősül-e, amennyiben a menedékkérő e kiutasítási intézkedés ellen a nemzeti bíróság előtt megsemmisítés és felfüggesztés iránti jogorvoslatot terjesztett elő?

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, azon egyetlen, halasztó hatályú jogorvoslat, azaz a különösen sürgős felfüggesztés iránti jogorvoslat, amelyet a loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (a külföldieknek az ország területére történő beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló, 1980. december 15-i törvény) 39/82. cikkének 4. §-a biztosít a nemzetközi védelem iránti kérelmének másik tagállamban történő megvizsgáltatására felhívott menedékkérő számára a kiutasítás vagy visszaküldés azonnali végrehajtása esetére, a »Dublin III« rendelet 27. cikke értelmében hatékony jogorvoslatnak minősül-e?

____________

1 Az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180., 31. o.; helyesbítés: HL 2018. L 33., 6. o.).