Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 29. juunil 2020 – K versus Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(kohtuasi C-285/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Centrale Raad van Beroep

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: K

Vastustaja: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 883/20041 artikli 65 lõikeid 2 ja 5 tuleb tõlgendada nii, et täielikult töötul isikul, kes selle määruse artikli 11 lõike 2 tähenduses hüvitiste saamise ajal pädevas liikmesriigis ja/või enne oma töösuhte lõpetamist asus elama teise liikmesriiki, on õigus saada töötuskindlustushüvitist selle liikmesriigi õigusaktide järgi, milles ta elab?

2.    Kas seejuures omab tähtsust, mis põhjusel, nt perekondlikel põhjustel, see isik asus elama muusse liikmesriiki kui pädev liikmesriik?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).