Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 29.6.2020 – K v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(asia C-285/20)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Centrale Raad van Beroep

Pääasian asianosaiset

Valittaja: K

Vastapuoli: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) N:o 883/20041 65 artiklan 2 ja 5 kohtaa tulkittava siten, että kokonaan työttömällä henkilöllä, joka on siirtänyt asuinpaikkansa toimivaltaisesta jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon saadessaan toimivaltaisesta jäsenvaltiosta asetuksen (EY) N:o 883/2004 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua etuutta ja/tai ennen työsuhteensa päättymistä, on oikeus asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön mukaiseen työttömyysetuuteen?

Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, mistä syistä, esimerkiksi perhesyistä, kyseinen työtön on muuttanut toiseen kuin toimivaltaiseen jäsenvaltioon?

____________

1 Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).